Wydział Sztuki - Nagroda Rektora

Nagroda Rektora

Przypominamy, że do 27 stycznia 2023 r. w dziekanacie Wydziału Sztuki należy składać wnioski o nagrodę Rektora.

Przy ocenie wniosku studenta brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane od 1 października do 30 września danego roku akademickiego.

Nagroda Rektora może być przyznana studentowi studiów pierwszego, drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub w sporcie lub organizacyjne.

Nagroda Rektora nie może być przyznana studentowi, który został wpisany warunkowo na kolejny semestr (rok) studiów, został skierowany na powtarzanie semestru (roku) studiów lub został ukarany karą dyscyplinarną.

Do wniosku o przyznanie nagrody muszą być dołączone dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata do nagrody oraz oświadczenie studenta.

Szczegółowe wytyczne i pliki do pobrania znajdują się tu…

Skip to content