Wydział Sztuki - „Kalendarz wyborczy” w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Muzyki

„Kalendarz wyborczy” w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Muzyki

Uchwała Nr 8/2023
Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 31.03.2023 roku

w sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych w wyborach do
Rady Naukowej Instytutu Muzyki

Na podstawie § 118 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Dokonuje się zmiany kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
    na kadencję 2020-2024, wprowadzonego uchwałą nr 7/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27.03.2023 roku.
  2. Kalendarz czynności wyborczych, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Sztuki

dr Joanna Sztejnbis- Zdyb

 


 

Załącznik do uchwały nr 7/2023

 

Kalendarz czynności wyborczych
w wyborach Rady Naukowej Instytutu Muzyki na Wydziale Sztuki 2020-2024

 

L.p. Data Czynność wyborcza
1 17.03.2023–24.03.2023 Przyjmowanie w Sekretariacie Instytutu oświadczeń od kandydatów (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego) na członka Rady Naukowej Instytutu w kadencji obejmującej okres 2020-2024
2 17.04.2023 Złożenie wniosku do Rektora UJK o powołanie stałego składu Rady Naukowej Instytutu Muzyki
3 18.04 – 04.04.2023 Przyjmowanie w Sekretariacie Instytutu Muzyki oświadczeń od kandydatów (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora) na członka Rady Naukowej Instytutu Muzyki w kadencji obejmującej okres 2020-2024
4 24.04.2023 Ogłoszenie liczby mandatów dla członków Rady Naukowej Instytutu Muzyki w grupie pracowników Badawczo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora
5 24.04.2023 Ogłoszenie listy kandydatów na członków Rady Naukowej Instytutu Muzyki w grupie pracowników Badawczo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora
6 27.04.2023 Wybory do Rady Naukowej Instytutu Muzyki
7 27.04.2023 Ogłoszenie składu Rady Naukowej Instytutu Muzyki

 

Skip to content