Wydział Sztuki - Harmonogram – Akcelerator Rozwoju (Katedra Muzyki)

Harmonogram – Akcelerator Rozwoju (Katedra Muzyki)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ realizowanych w ramach programu Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z225/18 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2019-2023)

Zadanie 6. Program rozwoju Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego – M2b

Nazwa zajęć warsztatowych:
Warsztaty z zakresu reżyserii widowiska sceniczna

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia:
Hubert Stachura

Dzień, miesiąc, rok, miejsce odbywania zajęć, godziny odbywania zajęć:
19.08.2022, synchroniczne połączenie za pomocą platformy SKYPE, godz. 11.00 – 14.00
26.08.2022, synchroniczne połączenie za pomocą platformy SKYPE, godz. 11.00 – 14.00
31.08.2022, synchroniczne połączenie za pomocą platformy SKYPE, godz. 11.00 – 14.00
07.09.2022, synchroniczne połączenie za pomocą platformy SKYPE, godz. 11.00 – 14.00
20.09.2022, zajęcia w Katedrze Muzyki Wydz. Sztuki UJK, s. 12, godz. 15.00-18.15
29.09.2022, zajęcia w Katedrze Muzyki Wydz. Sztuki UJK, s. 12, godz. 10.00-13.00
06.10.2022, zajęcia w Katedrze Muzyki Wydz. Sztuki UJK, s. 12, godz. 14.45-17.00
13.10.2022, zajęcia w Katedrze Muzyki Wydz. Sztuki UJK, s. 12, godz. 11.45-14.45
20.10.2022, zajęcia w Katedrze Muzyki Wydz. Sztuki UJK, s. 12, godz. 11.45-14.45
27.10.2022, zajęcia w Katedrze Muzyki Wydz. Sztuki UJK, s. 12, godz. 17.00-18.30
03.11.2022, zajęcia w Katedrze Muzyki Wydz. Sztuki UJK, s. 12, godz. 14.45-16.15
10.11.2022, zajęcia w Katedrze Muzyki Wydz. Sztuki UJK, s. 12, godz. 14.45-17.45
17.11.2022, zajęcia w Katedrze Muzyki Wydz. Sztuki UJK, s. 12, godz. 14.45-17.45
24.11.2022, zajęcia w Katedrze Muzyki Wydz. Sztuki UJK, s. 20, godz. 14.45-17.00
20.01.2023, zajęcia w Teatrze Lalki i Aktora KUBUŚ im. Stefana Karskiego w Kielcach, godz. 15.00 – 17.00
21.01.2023, zajęcia w Teatrze Lalki i Aktora KUBUŚ im. Stefana Karskiego w Kielcach, godz.  9.00 – 12.45

 

WARSZTATY Z ZAKRESU INSCENIZACJI WIDOWISKA SCENICZNEGO – BAJKI

w ramach projektu

AKCELERATOR ROZWOJU UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Zajęcia z zakresu emisji głosu
Prowadzący: dr Katarzyna Lisowska

4.11.2022 – 16:00-19:45 (5 h)
9.11.2022 – 18:30-20:00 (2 h)
16.11.2022 – 18:30-20:00 (2 h)
18.11.2022 – 16:00-19:45 (5 h)
30.11.2022 – 18:30-19:15 (1 h)

 

 

Skip to content