Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dni otwarte Instytutu Muzyki

Czytaj więcej

Zapraszamy na Dni Otwarte!

Dni Otwarte dla kandydatów na studia to możliwość bliższego poznania Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podczas wydarzenia organizowane są spotkania z kadrą naukowo-dydaktyczną, studentami. W trakcie Dni Otwartych będzie także można zwiedzić Uczelnię – pracownie, laboratoria specjalistyczne (np. multimediów, realizacji dźwięku, pracownie malarskie). W czwartek i piątek, 30-31 marca 2023 zapraszamy wszystkich zainteresowanych […]

Czytaj więcej

”Games start Be smart”

– Gry dydaktyczne wspomagające uczenie się języka angielskiego – specjalistycznego, dla Twojego kierunku studiów. Konkurs organizowany przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach obchodów Dni Jakości Kształcenia w Uczelni 2023: ”Games start Be smart” – Gry dydaktyczne wspomagające uczenie się języka angielskiego – specjalistycznego, dla Twojego kierunku studiów. Chętni studenci będą mieć […]

Czytaj więcej

Finał XXXI Tygodnia Kultury Języka „Piosenka jest poezją”

Finał XXXI Tygodnia Kultury Języka „Piosenka jest poezją” (Osiecka, Szymborska, Kofta, Tuwim, Młynarski, Przybora, Nosowska). Wykonawcami będą: Aleksandra Lipińska – śpiew, Wojciech Lipiński – gitara, Michał Braszak – kontrabas. Finał XXXI Tygodnia Kultury Języka „Piosenka jest poezją” Data: 30 III 2023 Godzina: 17:00 Miejsce: Mała Scena KCK

Czytaj więcej

Dr Maciej Zdanowicz ekspertem Komisji Europejskiej

Dr Maciej Zdanowicz, prodziekan ds. kształcenia i współpracy z zagranicą na Wydziale Sztuki od marca 2023 r. pełni funkcję eksperta zewnętrznego Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej. Zaproszenie do współpracy wynika z doświadczenia wykładowcy w realizacji projektów międzynarodowych, sytuujących się w obszarze promocji i upowszechniania kultury współczesnej, w tym organizacji Europejskich Stolic Kultury. […]

Czytaj więcej

„Kalendarz wyborczy” w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Muzyki

Uchwała Nr 8/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31.03.2023 roku w sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Muzyki Na podstawie § 118 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje: § 1 Dokonuje się zmiany kalendarza czynności […]

Czytaj więcej

Rada Interesariuszy Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

Dziś swą działalność zainaugurowała powołana przy Dziekanie Wydziału Sztuki Rada Interesariuszy, odpowiadająca za zacieśnienie współpracy jednostki z otoczeniem zewnętrznym. To pierwsza tego typu inicjatywa wśród działających w Uczelni jednostek, wspomagająca Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia. Zaproszenie do współdziałania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, zwiększenia atrakcyjności absolwentów na rynku pracy, ich rozpoznawalności przyjęli: – dr hab. […]

Czytaj więcej

Projekty absolwentki Instytutu Sztuk Wizualnych w europejskim plebiscycie Cover awArts 2022

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na projekt najlepszej okładki wydawnictwa płytowego Cover awArts 2022, do którego zakwalifikowano realizację naszej absolwentki Angelika Bujak. Dyplom uzyskała w zakresie projektowania graficznego na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (obecnie Sztuki plastyczne) w 2017 r. Ta niezwykle utalentowana projektantka już od czasu studiów współpracowała zawodowo z rynkiem muzycznym. […]

Czytaj więcej

W kierunku nowego gmachu Wydziału Sztuki

Trwa postępowanie, które wyłoni realizatora projektu architektonicznego nowej siedziby Wydziału Sztuki UJK w Kielcach. Na stronie Radia Kielce możemy dowiedzieć się, o planowanej przez Uniwersytet inwestycji, która po raz pierwszy w historii zapewni profesjonalne warunki do rozwoju studentów, działalności badawczo-artystycznej doktorantów i kadry Instytutu Sztuk Wizualnych i Katedry Muzyki UJK w Kielcach. Planowany gmach o […]

Czytaj więcej

Katalog wystawy pt. „MŁODA KREW: plakaTY! Wystawa plakatów z pracowni dr. Wojciecha Domagalskiego”

Zapraszamy do zapoznania się z dwuletnim dorobkiem dydaktycznym pracowni plakatu, prowadzonej przez dr. Wojciech Domagalskiego. Zorganizowana wystawa w Galerii Dworzec 17:30 stała się okazją do podsumowania, której efektem jest nie tylko ekspozycja, ale również publikacja – cyfrowy katalog. Linki do wydawnictwa: https://drive.google.com/drive/folders/1lKP1UzIoELT_DqN7GI6aXxvN8HoCJvUq

Czytaj więcej
Skip to content