Wydział Sztuki - II Mały Kongres Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

II Mały Kongres Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego

Serdecznie zapraszamy jutro tj. 05.07.2022 r. do udziału w drugim spotkaniu Małego Kongresu Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego. Miejscem obrad stanie się aula Centrum Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11, usytuowana w obiektach Wydziału Pedagogiki i Psychologii. 

Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor UJK, prof. dr hab. Stanisław Głuszek.

Nadrzędnym celem spotkania jest konsolidacja środowisk kultury, stworzenie płaszczyzny do współpracy, dyskusja na temat bieżących problemów sektora i stanu przygotowań do realizacji projektu Kielce Europejska Stolica Kultury 2029. Mały Kongresu Kultury zakłada organizację cyklu roboczych wydarzeń, zaplanowanych na przestrzeni 2022-2023 roku, sytuujących sektor kultury Kielc, regionu na różnych poziomach, w tym lokalnym, krajowym, międzynarodowym.

Europejska Stolica Kultury to program, w którym każdego roku wybrane przez Unię Europejską miasta mają szansę prezentować własne dziedzictwo, potencjał i życie kulturalne nie tylko własne, ale i całego regionu oraz państwa. Proces aplikowania, przygotowań do uzyskania tego prestiżowego tytułu staje się swoistym laboratorium kultury w całej rozciągłości oddziaływania społeczno-gospodarczego, przekładającym się na budowę pozytywnego wizerunku. W 2029 roku gospodarzem projektu ESK stanie się ponownie Polska wraz ze Szwecją.

Dostrzegając doniosłość dziedzictwa kultury Kielc i regionu świętokrzyskiego, w tym reprezentowanych uniwersalnych wartości europejskich, unikatowej specyfiki, znaczenia współczesnego życia kulturalno-artystycznego podejmujemy wysiłek startu w wyścigu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Upatrując ogromnej szansy w możliwości aktywizacji społeczno-kulturalnej, artystycznej, zmiany postrzegania Kielc i Świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej zapraszamy do projektu instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, firmy dla których siła kreacji stanowi koło zamachowe działalności.

Skip to content