Wydział Sztuki - Rada Naukowa dyscypliny Sztuki plastyczne i konserwacja dział sztuki

Rada Naukowa dyscypliny Sztuki plastyczne i konserwacja dział sztuki

W skład Rady Naukowej Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na kadencję 2020-2024, na mocy Zarządzenia Rektora 277/2020 z dn. 10.11.2020 r. oraz Zarządzenia Rektora nr 252/2020 z dn. 27.10.2020 r. wchodzą następujący członkowie:

prof. dr hab. Małgorzata Bielecka
dr Wojciech Domagalski
dr hab. Henryk Królikowski, prof. UJK
dr hab. Jowita Mormul, prof. UJK
dr hab. Paweł Opaliński, prof. UJK
dr hab. Henryk Sikora, prof. UJK
dr hab. Magdalena Szplit-Królikowska
prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk
dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK (przewodnicząca Rady Naukowej)
dr Maciej Zdanowicz
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK

Skip to content