Wydział Sztuki - Przewody doktorskie – informacje ogólne

Przewody doktorskie – informacje ogólne

ZAWIADOMIENIE
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Rada Naukowa Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że dnia 18 stycznia 2023 r. o godz. 1200 w gmachu Wydziału Sztuki UJK w Kielcach, przy ul. Podklasztornej 117 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej z dziedziny sztuki, z dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

mgr Piotra Szewczyka

 nt. Prawo powszechnego chaosu

Promotor:      prof. dr hab. Jacek Joostberens
(Wydział Architektury, Katedra Sztuk Pięknych i Projektowych, Politechnika Śląska w Gliwicach)

 Recenzenci:  prof. dr hab. Jolanta Jastrząb (ASP w Katowicach)

                      dr hab. Jakub Jakubowski, prof. UJD (UJD w Częstochowie)

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Sztuki UJK w Kielcach, ul. Podklasztorna 117 i dostępna w formacie PDF na stronie https://bip.ujk.edu.pl/mgr_piotr_szewczyk.html. Wystawa artystyczna jest dostępna od 05.01.2023 r. w Galerii za Rogiem Instytutu Sztuk Wizualnych w Kielcach, ul. Podklasztorna 117, 25-717 Kielce.

 

 

 


ZAWIADOMIENIE
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Rada Naukowa Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że dnia 30 marca 2022 r. o godz. 1200 w gmachu Wydziału Sztuki UJK w Kielcach, przy ul. Podklasztornej 117 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej z dziedziny sztuki, z dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

mgr Anny Wachaczyk

 nt. Portret – emocja, gest, ruch

Promotor:      prof. dr hab. Ryszard Ługowski               (ASP w Warszawie)

Recenzenci:  prof. dr hab. Artur Winiarski                   (ASP w Warszawie)

                      dr hab. Dariusz Mlącki                           (WSISiZ w Warszawie)

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Sztuki UJK w Kielcach, ul. Podklasztorna 117 i dostępna w formacie PDF na stronie https://bip.ujk.edu.pl/mgr_anna_wachaczyk.html. Wystawa artystyczna jest dostępna od 16.03.2022 r. w Galerii za Rogiem Instytutu Sztuk Wizualnych w Kielcach, ul. Podklasztorna 117, 25-717 Kielce.

Skip to content