Wydział Sztuki - Postępowania awansowe

Postępowania awansowe

Informacje ogólne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki w sekcji sztuki w dyscyplinie:

  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
  • sztuki muzyczne

Szkoła doktorska

Postępowania w przewodach doktorskich

 

Skip to content