Wydział Sztuki - Komunikacja intermedialna

Komunikacja intermedialna

Studia realizowane we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach, pozwalające na uzyskanie unikatowych kwalifikacji, cennych na rynku pracy.

Dla kogo? Dlaczego warto?

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich), zamierzających zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie technik komunikacyjnych wykorzystujących do tego nowe media. Komunikacja intermedialna to dwusemestralne studia podyplomowe dla wszystkich zainteresowanych współczesnymi trendami w obszarze komunikacji intermedialnej. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów na potrzeby nowoczesnego rynku pracy w zakresie kompetencji społecznych i pogłębionej znajomości zaawansowanych technologii cyfrowych wykorzystywanych w komunikacji masowej i interpersonalnej, którzy potrafią kompetentnie komunikować się za pomocą różnych mediów. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu komunikacji intermedialnej jest wykwalifikowanym twórcą współczesnych przekazów audiowizualnych, opartych na wykorzystaniu technologii cyfrowych. Przygotowany jest do podjęcia pracy w charakterze specjalisty, odpowiedzialnego za dobór właściwych środków komunikacji, narzędzi i technologii tworzenia. Predysponowany jest do zatrudnienia w następujących obszarach:

  1. mediów masowych (m.in. zespołach telewizyjnych, radiowych, portalach internetowych),
  2. reklamy i PR (studiach, agencjach interaktywnych, działach marketingu, marketingu cyfrowego, kreowania wizerunku, komunikacji instytucji, firm i organizacji),
  3. grafiki intermedialnej, jako twórca koncepcji funkcjonalnych rozwiązań intermedialnych z zakresu projektowania stron internetowych, aplikacji, e-publikacji,
  4. oraz prowadzenia samodzielnej działalności freelancera w mediach społecznościowych.

Program studiów

Program skoncentrowany jest na kształceniu praktycznym, aby w jak największym stopniu przygotować jego absolwentów do podjęcia pracy w wymienionych wyżej obszarach. Tym samym obejmuje przedmioty ćwiczeniowe w pracowniach komunikacji wizualnej, grafiki cyfrowej i multimedialnej, fotografii i filmu, projektowania e-publikacji oraz reklamy i PR. Kształcenie wzbogacają zajęcia teoretyczne, pozwalające na zrozumienie specyfiki komunikacji, nowych mediów oraz funkcjonowania reklamy i PR.

Nasza kadra 

Kadrę stanowią pracownicy Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Sztuk Wizualnych. Większość prowadzących to praktycy, mający wieloletnie doświadczenie w przedmiocie realizowanych zajęć.

Terminy rekrutacji

Planowany początek rekrutacji: czerwiec 2022

Wymagane dokumenty i opłaty

Opłata 2 x 1350 zł, opłata rekrutacyjna 85 zł. Wymagane dokumenty: formularz zgłoszenia, kopia dyplomu, dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Zapisz się

https://rekrutacja-podyplomowa.ujk.edu.pl/

Kontakt

Kierownik studiów dr Tomasz Chrząstek (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej), e-mail: chrzastek@ujk.edu.pl,
Sekretariat tel. 41 349 71 42

Skip to content