Master class z Andrzejem Piasecznym i warsztaty studyjne

16 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 (sala 32) odbędzie się nabór studentów do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z212/18; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju). Więcej szczegółów

Czytaj więcej

Erasmus + Rekrutacja dodatkowa

Drodzy Studenci i Doktoranci! Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej UJK rozpoczyna  rekrutację do Programu Erasmus+ na studia i praktyki w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 listopada 2022 do godziny 12:00. Jest to oferta dla wszystkich studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach wymiany międzynarodowej. Do […]

Czytaj więcej

Pleneriada 2022

Studenci naszego Instytutu z pracowni malarstwa prof. dr hab. Urszuli Ślusarczyk w dniach 13-23 października uczestniczyli w „Pleneriadzie” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, organizowanej przez Galerię Stalową w Warszawie, która zajmuje się promocją malarstwa młodych artystów. Przez niezależne gremia artystów, historyków sztuki i zaproszonych gości studenci Kinga Milcarz i Michał Jemioł podczas gali w Muzeum […]

Czytaj więcej

Międzyuczelniania wystawa studentów ASP w Krakowie i UJK w Kielcach w Galerii Uniwersyteckiej UJK w Kielcach

PUNKTY STYCZNE. Międzyuczelniana Prezentacja Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: Pracownia Małej Formy Rzeźbiarskiej i Medalierstwa prowadzący: dr Sławomir Biernat, asystent: Tomasz Bielecki (ASP Kraków) Pracownia Podstaw Rzeźby prowadzący: dr hab. Henryk Sikora, prof. UJK (UJK Kielce) Pracownia Struktur Intermedialnych i Mechanizmów Widzenia […]

Czytaj więcej

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Sztuki UJK w Kielcach

Władze Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zapraszają na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2022/2023, która odbędzie się w Auli Biblioteki Uniwersyteckiej UJK przy ul. Uniwersyteckiej 19 w Kielcach, w środę, 12 października 2022 r. o godz. 14:00 Program uroczystości 14:00 Hymn Państwowy Przemówienie Władz Wydziału i powitanie zaproszonych gości Immatrykulacja studentów Gaude Mater […]

Czytaj więcej

Wydział Sztuki po raz trzeci organizatorem Małego Kongresu Kielc i Regionu Świętokrzyskiego

Mały Kongres Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego na Wydziale Sztuki UJK w Kielcach to kolejne wydarzenie wpisujące się w proces przygotowań lokalnych środowisk do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Program wydarzenia miejsce: Wydział Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Podklasztorna 117, Kielce 25-717 09.00-09.15 Powitanie uczestników 09.20-09.35 Nowe wyzwania w muzealnictwie – prezentacja […]

Czytaj więcej

Spotkanie z przedstawicielem PZU w sprawie ubezpieczeń medycznych

Zapraszamy zainteresowanych pracowników UJK na spotkanie z przedstawicielem PZU w sprawie ubezpieczeń medycznych. Harmonogram spotkań na wydziałach: – poniedziałek 19 września 2022 r. o godz. 10:00 w Collegium Medicum, budynek D od ul. Radiowej, aula 012B; – wtorek 20 września 2022 roku o godz. 10:00, budynek główny Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. Krakowskiej 11, […]

Czytaj więcej

Międzynarodowy projekt artystyczny pt. „Doświadczanie nowoczesności. Między utopią a antyutopią” w Parku Kultury w Starachowicach

Doświadczanie nowoczesności. Między utopią a antyutopią Rezydencja artystyczna w Parku Sztuki w Starachowicach, 12-18.09.2022 r. Patronat: Fundacja ZW / Archiwum Natalii LL w Toruniu Kielce Miasto Kandydat do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029   Wystawy towarzyszące: Międzynarodowy projekt kuratorski pt. Fullfiled Predictions / Spełniające się przepowiednie, wyłoniony w drodze otwartego naboru, organizowanego przez SGC International, […]

Czytaj więcej

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki

  W roku akademickim 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki przyzna maksymalnie 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe. Maksymalna wysokość jednorazowo wypłaconego stypendium wyniesie 17 tys. zł. wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać do Dziekanatu Wydziału Sztuki w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2022 r. Szczegółowe […]

Czytaj więcej

Drugi nabór na studia I i II stopnia

SZANOWNI KANDYDACI, STARTUJEMY Z DRUGIM NABOREM!!! Dysponujemy wolnymi miejscami na studiach I i II stopnia na kierunkach Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Sztuk plastycznych (kierunek otwarty również na kandydatów 40plus), w tym studia anglojęzyczne Visual Arts oraz studia I stopnia na kierunku Wzornictwo. Studiuj na Wydziale, którego kadra naukowo-artystyczna decyzją Ministra Edukacji i Nauki […]

Czytaj więcej
Skip to content