„Kalendarz wyborczy” w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Muzyki

Uchwała Nr 8/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31.03.2023 roku w sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Muzyki Na podstawie § 118 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje: § 1 Dokonuje się zmiany kalendarza czynności […]

Czytaj więcej

Rada Interesariuszy Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

Dziś swą działalność zainaugurowała powołana przy Dziekanie Wydziału Sztuki Rada Interesariuszy, odpowiadająca za zacieśnienie współpracy jednostki z otoczeniem zewnętrznym. To pierwsza tego typu inicjatywa wśród działających w Uczelni jednostek, wspomagająca Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia. Zaproszenie do współdziałania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, zwiększenia atrakcyjności absolwentów na rynku pracy, ich rozpoznawalności przyjęli: – dr hab. […]

Czytaj więcej

Projekty absolwentki Instytutu Sztuk Wizualnych w europejskim plebiscycie Cover awArts 2022

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na projekt najlepszej okładki wydawnictwa płytowego Cover awArts 2022, do którego zakwalifikowano realizację naszej absolwentki Angelika Bujak. Dyplom uzyskała w zakresie projektowania graficznego na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (obecnie Sztuki plastyczne) w 2017 r. Ta niezwykle utalentowana projektantka już od czasu studiów współpracowała zawodowo z rynkiem muzycznym. […]

Czytaj więcej

W kierunku nowego gmachu Wydziału Sztuki

Trwa postępowanie, które wyłoni realizatora projektu architektonicznego nowej siedziby Wydziału Sztuki UJK w Kielcach. Na stronie Radia Kielce możemy dowiedzieć się, o planowanej przez Uniwersytet inwestycji, która po raz pierwszy w historii zapewni profesjonalne warunki do rozwoju studentów, działalności badawczo-artystycznej doktorantów i kadry Instytutu Sztuk Wizualnych i Katedry Muzyki UJK w Kielcach. Planowany gmach o […]

Czytaj więcej

Katalog wystawy pt. „MŁODA KREW: plakaTY! Wystawa plakatów z pracowni dr. Wojciecha Domagalskiego”

Zapraszamy do zapoznania się z dwuletnim dorobkiem dydaktycznym pracowni plakatu, prowadzonej przez dr. Wojciech Domagalskiego. Zorganizowana wystawa w Galerii Dworzec 17:30 stała się okazją do podsumowania, której efektem jest nie tylko ekspozycja, ale również publikacja – cyfrowy katalog. Linki do wydawnictwa: https://drive.google.com/drive/folders/1lKP1UzIoELT_DqN7GI6aXxvN8HoCJvUq

Czytaj więcej

MŁODA KREW: plakaTY! Wystawa plakatów z pracowni dr. Wojciecha Domagalskiego

Wizytująca Galeria Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przedstawia: MŁODA KREW: plakaTY! Wystawa plakatów z pracowni dr. Wojciecha Domagalskiego kurator: dr Wojciech Domagalski   GALERIA DWORZEC 17:30, PUNKT PROMOCJI KIELC, DWORZEC AUTOBUSOWY, UL. CZARNOWSKA 12, KIELCE WERNISAŻ: 13.01.2023, GODZ. 17:30 WYSTAWA PRZEDŁUŻONA DO: 18.02.2023 WYSTAWA CZYNNA: WT.-SB.: 11:00 – 17:00 Organizator: Miasto Kielce Współorganizator: […]

Czytaj więcej

Wydział Sztuki z podwójną kategorią naukową A!

Z ogromną dumą ogłaszamy, że obie dyscypliny artystyczne Wydziału Sztuki UJK w Kielcach – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz sztuki muzyczne decyzją Ministra Edukacji i Nauki uzyskały wysokie kategorie naukowe A. Tak wyróżniający nas efekt działalności badawczo-artystycznej nie byłby możliwy, gdyby nie dorobek kadry Instytutu Sztuk Wizualnych i Katedry Muzyki, osiągnięty ogromnym wysiłkiem. […]

Czytaj więcej

Koncert arii i pieśni

  W programie: Zofia Połetek – „Ave Maria” Giulio Cacciniego (1551-1618) Bang Yao Gu – „Pieta Signore” Alessandra Stradelli (1643-1682) Katarzyna Szulc i Marek Saramak – „Vado ben spesso” Giovanniego Bononciniego (1670-1747) Bang Yao Gu – arietta Azora „Du moment qu’on aime” w opery „Zemira i Azor” André Grétry (1741-1813) Patryk Chrząszcz – „Adeste Fideles” […]

Czytaj więcej

Nagroda Rektora

Przypominamy, że do 27 stycznia 2023 r. w dziekanacie Wydziału Sztuki należy składać wnioski o nagrodę Rektora. Przy ocenie wniosku studenta brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane od 1 października do 30 września danego roku akademickiego. Nagroda Rektora może być przyznana studentowi studiów pierwszego, drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich za wybitne osiągnięcia naukowe lub […]

Czytaj więcej

Życzenia

Czytaj więcej
Skip to content