Wydział Sztuki - Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

 

Imię i Nazwisko Pełniona funkcja
dr Wojciech Lipiński Koordynator Zespołu, nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr Jacek Jaźwierski Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
dr Marek Osman Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Deign, Design społeczny, Wzornictwo)
mgr Karol Osman Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
mgr inż Dominika Janicka Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Deign, Design społeczny, Wzornictwo)
Julia Jarczyńska Studentka kierunku Design
Wsparcie administracyjne prac ZEJK: mgr inż. Anna Krajcarz

 

Harmonogram spotkań    Harmonogram działań

 

Skip to content