Wydział Sztuki - Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

   
dr Joanna Sztejnbis-Zdyb Koordynator Zespołu, nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab.
Henryk Królikowski, prof. UJK
Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Sztuki plastyczne)
dr hab.
Jowita Mormul,
prof. UJK
Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Sztuki plastyczne)
dr Jacek Jaźwierski Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Wzornictwo)
dr Wojciech Lipiński Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
  wsparcie administracyjne: mgr Jan Padusiński
Skip to content