Wydział Sztuki - Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

dr Joanna Sztejnbis-ZdybKoordynator Zespołu, nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab.
Henryk Królikowski, prof. UJK
Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Sztuki plastyczne)
dr hab.
Jowita Mormul,
prof. UJK
Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Sztuki plastyczne)
dr Jacek JaźwierskiNauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Wzornictwo)
dr Wojciech LipińskiNauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
wsparcie administracyjne: mgr Jan Padusiński
Skip to content