Wydział Sztuki UJK

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia

Wydziałowa Komisja Kształcenia

(kadencja 2019/2020)

Przewodniczący: dr Maciej Zdanowicz

Wsparcie administracyjne: mgr inż. Anna Krajcarz

Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja

1
dr hab. prof. UJK Teresa Ślusarek n-l akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
2 dr Marek Kawiorski zastępca kierownika Katedry Muzyki ds. kształcenia
3 prof. dr hab Jerzy Mądrawski n-l akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
4 dr hab. prof. UJK Magdalena Szplit-Królikowskaa nauczyciel akademicki (reprezentant: kierunku Sztuki plastyczne)
5 dr Justyna Pikulska nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Wzornictwo)
6 dr Wojciech Domagalski nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Sztuki plastyczne)
7 dr Maciej Zdanowicz przewodniczący Komisji, prodziekan ds. kształcenia i współpracy z zagranicą
8
dr Ewa Bujak nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Wzornictwo)
9 dr hab. Andrzej Ślązak nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
10 dr Joanna Sztejnbis-Zdyb nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
11 dr Katarzyna Lisowska nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
12
dr Paweł Łukowiec nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
13
dr Ewa Parkita nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
14
dr Jakub Matys nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Wzornictwo)
15
Anna Kaleta studentka kierunku: Sztuki Plastyczne
16
Renata Gancarska studentka kierunku: Wzornictwo
17
Weronika Stachura studentka kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
18
mgr Grzegorz Pańtak przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca)
19
mgr inż Dominika Janicka przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Instytut Dizajnu Wzgórze Zamkowe w Kielcach)
20
mgr Agnieszka Kucharska przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Dom Środowisk Twórczych Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach)
21
dr Arkadiusz Sędek nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Wzornictwo)
22
dr Alicja Wieczorek nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Sztuki plastyczne)
23
dr hab. Paweł Opaliński nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Wzornictwo)
24
dr hab. Jowita Mormul nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Sztuki plastyczne)
25
dr Rafał Urbański z-ca dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych ds. kształcenia

Skład osobowy Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja

1
dr Joanna Sztejnbis-Zdyb koordynator Zespołu, n-l akademicki (reprezentant kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
2 dr Jacek Jaźwierski n-l akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
3 dr Wojciech Lipińskik n-l akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
4 dr hab. Henryk Królikowski nauczyciel akademicki (reprezentant: kierunku Sztuki plastyczne)
5 dr Dominika Starz nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Wzornictwo)
6 dr hab. Ewa Robak nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.