Wydział Sztuki - Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia

Skład Komisji w roku ak. 2021/2022

   
dr Maciej Zdanowicz Przewodniczący Komisji,
Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą
dr Rafał Urbański Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia w Instytucie Sztuk Wizualnych
dr Katarzyna Lisowska Z-ca Kierownika ds. Kształcenia w Katedrze Muzyki
prof. dr hab. Jerzy Mądrawski Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Paweł Opaliński, prof. UJK Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Wzornictwo)
dr hab. Ewa Robak, prof. UJK Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Henryk Sikora, prof. UJK Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Sztuki plastyczne)
dr hab. Magdalena Szplit-Królikowska,
prof. UJK
Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Sztuki plastyczne)
dr hab. Andrzej Ślązak, prof. UJK Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Sztuki plastyczne)
dr Wojciech Domagalski Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Sztuki plastyczne)
dr Paweł Łukowiec Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr Jakub Matys Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Wzornictwo)
dr Marek Osman Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Wzornictwo)
dr Anna Parkita Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr Ewa Parkita Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr Arkadiusz Sędek Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Wzornictwo)
dr Joanna Sztejnbis-Zdyb Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr Dominika Starz Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Wzornictwo)
dr Alicja Wieczorek Nauczyciel akademicki
(przedstawiciel kierunku Sztuki plastyczne)
Monika Iwan Student
(przedstawiciel kierunku Sztuki plastyczne)
Zuzanna Malec Student
(przedstawiciel kierunku Wzornictwo)
Adrian Stodolak Student
(przedstawiciel kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
mgr Agnieszka Kucharska Interesariusz kierunku Sztuki plastyczne (Dom Środowisk Twórczych Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach)
mgr Katarzyna Sroka Interesariusz kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach)
mgr inż. Michał Woś Interesariusz kierunku Wzornictwo (Von Hagen Design)
  wsparcie administracyjne: mgr Jan Padusiński

 

 

Harmonogram spotkań WKK w roku ak. 2021/202

 

21 października 2021, godz. 18.00, MS Teams
16 grudnia 2021 r., godz. 18.00, MS Teams
23 luty 2022 r., godz. 18.00, MS Teams
27 kwietnia 2022 r., godz. 18.00, MS Teams
25 maja 2022 r., godz. 18.00, MS Teams
29 czerwca 2021 r., godz. 18.00, MS Teams
28 września 2022 r., godz. 18.00, MS Teams

 

Harmonogram działań Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Sztuki

 

Termin Zakres działań
X.2021 Podsumowanie wyników badań ankietowych jakości kształcenia za rok ak. 2020/2021 – Raportów z badań ankietowych oceniających nauczycieli akademickich oraz jakość procesu kształcenia, Raportów z badań ankietowych oceniających obsługę administracyjną. Przedstawienie rekomendacji stąd wynikających.
Zatwierdzenie harmonogramów posiedzeń WKK.
Zatwierdzenie harmonogramu działań w zakresie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Sztuki.
Omówienie planów związanych z modyfikacjami programów studiów i uruchomieniem nowych kierunków studiów.
Omówienie nowych regulacji prawnych.
XI-XII.2021 Przygotowania do opracowania Raportu samooceny kierunku Sztuki plastyczne w ramach oceny programowej przeprowadzanej przez Polską Komisję Akredytacyjną.
Omówienie planów związanych z organizacją Dni Jakości Kształcenia w roku 2022
I-II.2022 Zgłoszenia propozycji do programu obchodów Dni Jakości Kształcenia w roku 2022.
Przyjęcie tematów prac dyplomowych do realizacji na kierunkach Sztuki plastyczne, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Przegląd i modyfikacja wydziałowych procedur w zakresie podnoszenia jakości kształcenia
Omówienie i przyjęcie kryteriów rekrutacji na rok 2023/2024
Omówienie i opracowanie strategii promocji oferty dydaktycznej
Ankietyzacja jakości kształcenia (ocena nauczycieli)
III-IV.2022 Omówienie przygotowań do modyfikacji realizowanych w jednostce programów studiów
Organizacja Dni Jakości Kształcenia i przeprowadzenie innych form promocji oferty dydaktycznej Wydziału
Podsumowanie wyników badań ankietowych jakości kształcenia za rok ak. 2021/2022 (semestr zimowy) – Raportów z badań ankietowych oceniających nauczycieli akademickich oraz jakość procesu kształcenia, Raportów z badań ankietowych oceniających obsługę administracyjną. Przedstawienie rekomendacji stąd wynikających.
Opiniowanie programów studiów podyplomowych.
V-VII.2022 Opiniowanie modyfikacji programów studiów
Promocja oferty dydaktycznej Wydziału
Ankietyzacja jakości kształcenia (ocena nauczycieli)
IX.2022 Raporty, sprawozdania końcowe
Przyjęcie tematów prac dyplomowych (kierunek: Wzornictwo), opiniowanie obszarów artystyczno-badawczych prac dyplomowych na pozostałych kierunkach.
Skip to content