Wydział Sztuki - Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia

Skład Komisji

Imię  Nazwisko Pełniona funkcja
dr Joanna Sztejnbis-Zdyb Przewodnicząca Komisji
dr Maciej Zdanowicz Prodziekan ds. kształcenia i współpracy z zagranicą
dr hab. Anna Miarka, prof. UJK Zastępczyni dyrektory ds. kształcenia w Instytucie Sztuk Wizualnych
dr Katarzyna Lisowska Zastępczyni dyrektora ds. kształcenia w Imstytucie Muzyki
dr Rafał Urbański sekretarz, nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne,Grafika)
dr Mateusz Strzelecki sekretarz, nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
prof. dr hab. Małgorzata Bielecka-Kiesner Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Sztuki plastyczne)
prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Grafika)
prof. dr hab. Jerzy Mądrawski Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Ewa Robak, prof. UJK Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Henryk Sikora, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne, Grafika)
dr hab. Magdalena Szplit-Królikowska, prof. UJK Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Sztuki plastyczne, Grafika)
dr hab. Paweł Opaliński, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
dr hab. Andrzej Ślązak, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Justyna Reczeniedi, prof. UJK Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku )
dr Wojciech Domagalski Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
dr Alicja Wieczorek Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Sztuki plastyczne, Grafika)
dr Jakub Matys Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne, Grafika, Design, Design społeczny, Wzornictwo)
dr Arkadiusz Sędek Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Grafika, Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
dr Paweł Łukowiec Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
mgr Anna Grochulska Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
mgr Grzegorz Sowiński Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
Oliwier Sinda student kierunku Grafika
Julia Jarczyńska studentka kierunku Design
Jan Witkowski Studentka kierunku Design Społeczny
Natalia Piróg Studentka kierunku Sztukiplastyczne
Maja Kotaś Studentka kierunku Wzornictwo
Marek Saramak Student kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
mgr Ewa Chabielska przedstawicielka interesariuszy zewnętrznych (Wzgórze Zamkowe w Kielcach)
mgr Katarzyna Sroka przedstawicielka interesariuszy zewnętrznych (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach)

Wsparcie administracyjne prac WKK: mgr inż. Anna Krajcarz

 

 

Harmonogram spotkań    Harmonogram działań

 

 

Skip to content