Wydział Sztuki UJK

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia

Wydziałowa Komisja Kształcenia

(kadencja 2019/2020)

Przewodniczący: dr Maciej Zdanowicz

Wsparcie administracyjne: mgr inż. Anna Krajcarz

Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja

1
dr hab. prof. UJK Teresa Ślusarek zastępca dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych ds. kształcenia
2 dr Marek Kawiorski zastępca kierownika Katedry Muzyki ds. kształcenia
3 dr hab. prof. UJK Katarzyna Ziołowicz nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Wzornictwo)
4 dr hab. prof. UJK Magdalena Szplit-Królikowskaa nauczyciel akademicki (reprezentant: kierunku Sztuki plastyczne)
5 dr Justyna Pikulska nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Wzornictwo)
6 dr Jacek Jaźwierski nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Sztuki plastyczne)
7 dr Maciej Zdanowicz nauczyciel akademicki
8
dr Ewa Bujak nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Wzornictwo)
9 dr hab. Andrzej Ślązak nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
10 dr Joanna Sztejnbis-Zdyb nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
11 dr Katarzyna Lisowska nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
12
dr Paweł Łukowiec nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
13
dr Ewa Parkita nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
14
dr Anna Parkita nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
15
Anna Kaleta studentka kierunku: Sztuki Plastyczne
16
Renata Gancarska studentka kierunku: Wzornictwo
17
Weronika Stachura studentka kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.