Wydział Sztuki UJK

Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja

1
dr Marek Kawiorski koordynator Zespołu, zastępca kierownika Katedry Muzyki ds. kształcenia
2 dr hab. Andrzej Ślązak kierownik Katedry Muzyki, n-l akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
3 dr Katarzyna Lisowska nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
4 dr Paweł Łukowiec nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
5 dr Ewa Parkita nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
6 dr Anna Parkita nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
7 prof dr hab. Marek Głowacki nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
8
Weronika Stachura student kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
9 mgr Grzegorz Pańtak Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych(Dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca)
10 mgr Waldemar Pukalski Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
(Dyrektor I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach)
11 mgr Elżbieta Rasała Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
(Dyrektor SP nr 15 w Kielcach)

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Kierunek: Sztuki plastyczne

Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja

1
dr hab. prof. UJK Teresa Ślusarek koordynator Zespołu, n-l akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
2 dr hab. prof. UJK Magdalena Szplit-Królikowska nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
3 dr hab. prof. UJK Jowita Mormul nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
4 Prof. dr hab. Małgorzata Bielecka nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
5 dr Rafał Urbański nz-ca dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych ds. kształcenia
6 dr Maciej Zdanowicz nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
7 dr Alicja Wieczorek nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
8 dr Wojciech Domagalski nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
9 Anna Kaleta studentka
10
dr Magdalena Leśniak przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach)
11
mgr Agnieszka Kucharska przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Dom Środowisk Twórczych Pałac Tomasz Zielińskiego w Kielcach)
12
mgr Karolina Urbańska przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych( Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach)

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Kierunek: Wzornictwo

Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja

1
dr hab. prof. UJK Teresa Ślusarek n-l akademicki (reprezentant kierunku Wzornictwo)
2 prof. dr hab. Wiesław Łuczaj nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Wzornictwo)
3 dr Justyna Pikulska koordynator Zespołu, n-l akademicki (reprezentant kierunku Wzornictwo)
4 dr Ewa Bujak nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Wzornictwo)
5 dr Jakub Matys nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Wzornictwo)
6 dr hab. Paweł Opaliński nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Wzornictwo)
7 dr Arkadiusz Sędek nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Wzornictwo)
8 dr Rafał Urbański z-ca dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych ds. kształcenia
9 dr Maciej Zdanowicz n-l akademicki (reprezentant kierunku Wzornictwo)
10 Renata Gancarska studentka
11 mgr inż Dominika Janicka przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Instytut Dizajnu Wzgórze Zamkowe w Kielcach)
12 mgr Magdalena Stępnik-Kozłowska przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Pracownia Artystyczna Em)

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.