Wydział Sztuki - Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Wydział Sztuki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

 

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku Sztuki plastyczne

Imię i Nazwisko Pełniona funkcja
dr Jakub Matys Koordynator Zespołu
dr Alicja Wieczorek Sekretara
dr hab. Anna Miarka, prof. UJK Zastępczyni dyrektory ds. kształcenia w Instytucie Sztuk Wizualnych
prof. dr hab. Małgorzata Bielecka-Kiesner Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Sztuki plastyczne)
dr hab. Jowita Mormul, prof. UJK Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Sztuki plastyczne)
dr hab. Henryk Sikora, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Sztuki plastyczne)
dr hab. Magdalena Szplit-Królikowska, prof. UJK Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Sztuki plastyczne)
dr Magdalena Leśniak Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Sztuki plastyczne)
dr Rafał Urbański Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
dr Maciej Zdanowicz Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
Natalia Piróg Studentka kierunku Sztuki plastyczne
Patrycja Gola Student kierunku Sztuki plastyczne
Agnieszka Lasek-Piwarska przedstawicielka interesariuszy zewnętrznych (Park Kultury w Starachowicach)
mgr Agnieszka Kucharska przedstawicielka interesariuszy zewnętrznych (Dom Środowisk Twórczych Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach)

Wsparcie administracyjne: mgr Ewa Starz

 

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika

Imię i Nazwisko Pełniona funkcja
dr Rafał Urbański Koordynator KZJK
dr Arkadiusz Sędek Sekretarz
dr hab. Anna Miarka, prof. UJK Zastępczyni Dyrektory ds kształcenia w Instytutu Sztuk Wizualnych
prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Grafika)
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK  Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Grafika)
dr hab. Henryk Sikora, prof. UJK nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Grafika 
dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK nauczycielka akademicka (reprezentant kierunku Grafika 
dr hab. Magdalena Szplit-Królikowska, prof. UJK Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Grafika)
dr hab. Jowita Mormul, prof. UJK Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Grafika)
dr Magdalena Leśniak Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Grafika)
dr Jakub Matys Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Grafika)
dr Alicja Wieczorek Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Grafika)
Oliwier Sinda student kierunku Grafika
mgr Ewa Chabielska przedstawicielka interesariuszy zewnętrznych (Wzgórze Zamkowe w Kielcach)
dr Artur Ptak przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Muzeum Narodowe w Kielcach)
mgr inż. Michał Woś przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Von Hagen Design Polska)

Wsparcie administracyjne: mgr Ewa Starz

 

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku Design

Imię i Nazwisko Pełniona funkcja
dr Dominika Starz koordynatorka Zespołu
dr hab. Anna Miarka, prof. UJK zastępczyni dyrektory ds. kształcenia w Instytucie Sztuk Wizualnych
mgr Grzegorz Sowiński sekretarz
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
dr hab. Paweł Opaliński, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
dr Wojciech Domagalski Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
dr Jakub Matys Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
dr Arkadiusz Sędek Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
mgr Katarzyna Szewczyk Nauczycielka akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
Julia Jarczyńska studentka kierunku Design
mgr Maciej Binkowski przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Kielecka Fabryka Mebli)
mgr Ewa Chabielska przedstawicielka interesariuszy zewnętrznych (Wzgórze Zamkowe w Kielcach)

Wsparcie administracyjne: mgr Ewa Starz

 

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku Design społeczny

Imię i Nazwisko Pełniona funkcja
dr Dominika Starz koordynatorka Zespołu
dr hab. Anna Miarka, prof. UJK zastępczyni dyrektory ds. kształcenia w Instytucie Sztuk Wizualnych
mgr Grzegorz Sowiński sekretarz
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
dr hab. Paweł Opaliński, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
dr Wojciech Domagalski Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
dr Jakub Matys Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
dr Arkadiusz Sędek Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
mgr Katarzyna Szewczyk Nauczycielka akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
Jan Witkowski student kierunku Design społeczny
mgr Maciej Binkowski przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Kielecka Fabryka Mebli)
mgr Ewa Chabielska przedstawicielka interesariuszy zewnętrznych (Wzgórze Zamkowe w Kielcach)

Wsparcie administracyjne: mgr Ewa Starz

 

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku Wzornictwo

Imię i Nazwisko Pełniona funkcja
dr Dominika Starz koordynatorka Zespołu
dr hab. Anna Miarka, prof. UJK zastępczyni dyrektory ds. kształcenia w Instytucie Sztuk Wizualnych
mgr Grzegorz Sowiński sekretarz
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
dr hab. Paweł Opaliński, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
dr Wojciech Domagalski Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
dr Jakub Matys Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
dr Arkadiusz Sędek Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
mgr Katarzyna Szewczyk Nauczycielka akademicki (reprezentant kierunku Design, Design Społeczny, Wzornictwo)
Maja Kotaś studentka kierunku Wzornictwo
mgr Maciej Binkowski przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Kielecka Fabryka Mebli)
mgr Ewa Chabielska przedstawicielka interesariuszy zewnętrznych (Wzgórze Zamkowe w Kielcach)

Wsparcie administracyjne: mgr Ewa Starz

 

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Imię i Nazwisko Pełniona funkcja
dr hab. Elżbieta Przystasz, prof. UJK koordynator KZJK
dr Katarzyna Lisowska zastępczyni dyrektora Instytutu Muzyki ds. kształcenia
mgr Anna Grochulska sekretara
prof. dr hab. Jerzy Mądrawski Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Justyna Reczeniedi, prof. UJK Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Ewa Robak, prof. UJK Nauczycielka akademicka (reprezentantka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Andrzej Ślązak, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Marek Głowacki, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr Paweł Łukowiec Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr Mateusz Strzelecki Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab Karol Gołębiowski Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
Marek Samarak student kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Karolina Latos student kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
dr Grzegorz Pańtak przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca)
mgr Waldemar Pukalski przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach)
dr hab. Jacek Rogala przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach)

Wsparcie administracyjne: mgr Agnieszka Kacak

 

Skład osobowy Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia przed rokiem akademickim 2023/2024

Skip to content