Wydział Sztuki UJK

Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja

1
dr Marek Kawiorski zastępca kierownika Katedry Muzyki
ds. kształcenia
2 dr hab. Andrzej Ślązak nauczyciel akademicki
3 dr Joanna Sztejnbis-Zdyb nauczyciel akademicki
4 dr Katarzyna Lisowska nauczyciel akademicki
5 dr Paweł Łukowiec nauczyciel akademicki
6 dr Ewa Parkita nauczyciel akademicki
7 mgr Anna Parkita nauczyciel akademicki
8
Weronika Stachura studentka
9 mgr Grzegorz Pańtak Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, Katedry Muzyki,
Z-ca Dyrektora Kieleckiego Teatru Tańca
10 mgr Waldemar Pukalski Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, Katedry Muzyki,
Dyrektor I LO w Kielcach
11 mgr Elżbieta Rasała Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, Katedry Muzyki,
Dyrektor SP nr 15 w Kielcach

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Kierunek: Sztuki plastyczne

Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja

1
dr hab. prof. UJK Teresa Ślusarek zastępca dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych
ds. kształcenia
2 dr hab. prof. UJK Magdalena Szplit-Królikowska nauczyciel akademicki
3 dr hab. prof. UJK Jowita Mormul nauczyciel akademicki
4 dr hab. Paweł Opalińskik nauczyciel akademicki
5 dr Jacek Jaźwierski nauczyciel akademicki
6 dr Maciej Zdanowicz nauczyciel akademicki
7 dr Arkadiusz Sędek nauczyciel akademicki
8
dr Rafał Urbański przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków okręgu kieleckiego
9 Anna Kaleta studentka

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Kierunek: Wzornictwo

Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja

1
dr hab. prof. UJK Teresa Ślusarek zastępca dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych
ds. kształcenia
2 dr hab. prof. UJK Katarzyna Ziołowicz nauczyciel akademicki (dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych)
3 dr Justyna Pikulska nauczyciel akademicki
4 dr Ewa Bujak nauczyciel akademicki
5 dr Jakub Matys nauczyciel akademicki
6 dr Marek Osman nauczyciel akademicki
7 mgr Dominika Sitarz nauczyciel akademicki
8
mgr Michał Woś przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, dyrektor ds. sprzedaży Von Hagen Polska Sp. z o.o.
9 Renata Gancarska studentka

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.