Wydział Sztuki - Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

dr Katarzyna Lisowska Koordynator Zespołu, Z-ca Kierownika Katedry Muzyki ds. Kształcenia
prof. dr hab. Jerzy Mądrawski Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Elżbieta Przystasz, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Justyna Reczeniedi, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Ewa Robak, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Andrzej Ślązak, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr hab. Marek Głowacki, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr Paweł Łukowiec Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
dr Mateusz Strzelecki Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
mgr Anna Grochulska Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)
Marek Samarak student kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Karolina Latos student kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
dr Grzegorz Pańtak przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
(Dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca)
mgr Waldemar Pukalski
przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
(Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach)
mgr Elżbieta Rasała przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
(Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach)
   
  wsparcie administracyjne: mgr Agnieszka Kacak

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku Sztuki plastyczne

dr Wojciech Domagalski Koordynator Zespołu
dr hab. Anna Miarka, prof. UJK Z-ca Dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych ds. Kształcenia
prof. dr hab. Małgorzata Bielecka Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
dr hab. Jowita Mormul, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
dr hab. Magdalena Szplit-Królikowski, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
dr Jakub Matys Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
dr Maciej Zdanowicz Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Sztuki plastyczne)
Weronika Sobala Student kierunku Sztuki plastyczne
Patrycja Gola Student kierunku Sztuki plastyczne
dr Artur Ptak przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Muzeum Narodowe w Kielcach)
mgr Michał Woś przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Von Hagen Design Polska)
mgr Agnieszka Kucharska przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Dom Środowisk Twórczych Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach)
   
   
  wsparcie administracyjne: mgr Ewa Starz

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku Wzornictwo / Design

dr hab. Anna Miarka, prof. UJK Koordynator Zespołu, Z-ca Dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych ds. Kształcenia
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Wzornictwo)
dr hab. Paweł Opaliński, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Wzornictwo)
dr Dominika Starz Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Wzornictwo)
dr Jakub Matys Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Wzornictwo)
dr Arkadiusz Sędek Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Wzornictwo)
dr Maciej Zdanowicz Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Wzornictwo)
mgr Grzegorz Sowiński Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Wzornictwo)
Zuzanna Malec Student kierunku Wzornictwo
mgr Maciej Binkowski  przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Kielecka Fabryka Mebli)
mgr Ewa Chabielska
przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Wzgórze Zamkowe w Kielcach / Instytut Dizajnu w Kielcach)
mgr Michał Pniewski   przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Agencja Interaktywna PRIMEO
 
  wsparcie administracyjne: mgr Ewa Starz

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na tworzonym kierunku Design społeczny

dr hab. Anna Miarka, prof. UJK Koordynator Zespołu, Z-ca Dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych ds. Kształcenia
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design społeczny)
dr hab. Paweł Opaliński, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design społeczny)
dr Wojciech Domagalski Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design społeczny)
dr Jakub Matys Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design społeczny)
dr Arkadiusz Sędek Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design społeczny)
dr Dominika Starz Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design społeczny)
mgr Grzegorz Sowiński Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Design społeczny)
mgr Maciej Binkowski  przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Kielecka Fabryka Mebli)
mgr Ewa Chabielska przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Wzgórze Zamkowe w Kielcach / Instytut Dizajnu w Kielcach)
dr Daria Dyktyńska przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach)
   
   
  wsparcie administracyjne: mgr Ewa Starz

 

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na tworzonym kierunku Grafika

dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK Koordynator Zespołu
dr hab. Anna Miarka, prof. UJK Z-ca Dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych ds. Kształcenia
dr hab. Jowita Mormul, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Grafika)
dr hab. Magdalena Szplit-Królikowski, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Grafika)
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Grafika)
dr Wojciech Domagalski Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Grafika)
dr Jakub Matys Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Grafika)
dr Maciej Zdanowicz Nauczyciel akademicki (reprezentant kierunku Grafika)
mgr Ewa Chabielska przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Wzgórze Zamkowe w Kielcach / Instytut Dizajnu w Kielcach)
dr Artur Ptak przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Muzeum Narodowe w Kielcach)
mgr inż. Michał Woś przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Von Hagen Design Polska)
   
   
  wsparcie administracyjne: mgr Ewa Starz
   
   
   
Skip to content