Wydział Sztuki - Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

dr Katarzyna LisowskaKoordynator Zespołu, Z-ca Kierownika Katedry Muzyki ds. Kształcenia
prof. dr hab. Jerzy MądrawskiNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr hab. Elżbieta Przystasz, prof. UJK Nauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr hab. Justyna Reczeniedi, prof. UJK Nauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr hab. Ewa Robak, prof. UJK Nauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr hab. Andrzej Ślązak, prof. UJK Nauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr hab. Marek Głowacki, prof. UJK Nauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr Paweł Łukowiec Nauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr Anna Parkita Nauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr Ewa Parkita Nauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
mgr Anna Grochulska Nauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
Marek SamarakStudent studiów I stopnia
Adrian StodolakStudent studiów II stopnia
dr Grzegorz Pańtakprzedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
(Dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca)
mgr Waldemar Pukalskiprzedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
(Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach)
mgr Elżbieta Rasałaprzedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
(Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach)
wsparcie administracyjne: mgr Agnieszka Kacak

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku Sztuki plastyczne

dr Alicja WieczorekKoordynator Zespołu
dr Rafał UrbańskiZ-ca Dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych ds. Kształcenia
prof. dr hab. Małgorzata BieleckaNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr hab. Paweł Opaliński, prof. UJKNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr hab. Henryk Sikora, prof. UJKNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr hab. Magdalena Szplit-Królikowski, prof. UJKNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJKNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr Wojciech DomagalskiNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr Jakub MatysNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr Arkadiusz SędekNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr Maciej ZdanowiczNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
Weronika SobalaStudent studiów I stopnia
Monika IwanStudent studiów II stopnia
dr Magdalena Leśniakprzedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach)
mgr Agnieszka Kucharskaprzedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Dom Środowisk Twórczych Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach)
mgr Karolina Urbańskaprzedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach)
wsparcie administracyjne: mgr Ewa Starz

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku Wzornictwo

dr Dominika StarzKoordynator Zespołu
dr Rafał UrbańskiZ-ca Dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych ds. Kształcenia
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJKNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr hab. Henryk Sikora, prof. UJKNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr hab. Paweł Opaliński, prof. UJKNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr Wojciech DomagalskiNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr Jakub MatysNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr Alicja WieczorekNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr Maciej ZdanowiczNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
dr Arkadiusz SędekNauczyciel akademicki wskazany przez Dziekana
Zuzanna MalecStudent studiów I stopnia
mgr Magdalena Stępnik-Kozłowskaprzedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Pracownia Artystyczna Em)
mgr inż. Michał Wośprzedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Von Hagen Design)
wsparcie administracyjne: mgr Ewa Starz
Skip to content