Wydział Sztuki UJK

29-10-2020

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Rada Naukowa Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że dnia  9 listopada 2020 r. o godz. 1200 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej z dziedziny sztuki, z dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

mgr Sebastiana Kularskiego

 nt. Obrazy intencji

Promotor:        prof. dr hab. Wiesław Łuczaj                                  (UJK w Kielcach)

Recenzenci:     dr hab. Agnieszka Wasiak                                     (ASP w Łodzi)

                         dr hab. Stefan Paruch, prof. APS                          (APS w Warszawie )

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Sztuk Wizualnych do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

Topic: mgr Sebastian Kularski – obrona
Time: Nov 9, 2020 11:30 AM Warsaw

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/3763098636?pwd=UjU1L29SbW56UHExVmpMaEVjbVA1UT09

Meeting ID: 376 309 8636
Passcode: test

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej https://bip.ujk.edu.pl/mgr_sebastian_kularski.html

Wystawa artystyczna jest dostępna w galerii Instytutu Sztuk Wizualnych w Kielcach, ul. Podklasztorna 117 od 26.10.2020 r.

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.