Wydział Sztuki UJK

Władze Wydziału


WŁADZE WYDZIAŁU
ul. Podklasztorna 117, 25-717 Kielce
tel. 41 349 66 90
dziekanws@ujk.edu.pl

Dziekan Wydziału
dr hab. Katarzyna Ziołowicz prof. UJK
dziekanws@ujk.edu.pl

Prodziekan ds kształcenia i współpracy z zagranicą
dr Maciej Zdanowicz
tel. +48 41 349 66 56
maciej.zdanowicz@ujk.edu.pl
Godziny i dni dyżurów:
środa: 10.00-11.30, pok. 3
czwartek: 11.30-13.00 ,pok. 3

Prodziekan do spraw muzyki
prof. dr hab. Jerzy Mądrawski
tel. 41 349 68 57
jerzy.madrawski@ujk.edu.pl

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.