Wydział Sztuki UJK

27-10-2021

Uwaga studenci kierunku Wzornictwo, studiów I stopnia, III i IV roku!!! Szansa na zdobycie kwalifikacji niezbędnych w pracy projektanta!

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia certyfikowane finansowane ze środków europejskich:

1. Design Thinking – myślenie projektowe (2 dni po 8 godz. = 16 godz.). Szkolenie dotyczy wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze projektowania produktów i usług w oparciu o metody rozwijające myślenie kreatywne i analityczne.

2. ABC Przedsiębiorczości (40 godz. zajęć dydaktycznych). Szkolenie dotyczy procedur zakładania i podstaw prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

3. Sztuka prezentacji (2 dni po 8 godz. = 16 godz.). Szkolenie prowadzi do podnoszenia kompetencji menadżerskich w zakresie skutecznej prezentacji i komunikacji, nastawionych na sprzedaż rozwiązań projektowych.

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie, określonych w Regulaminie projektu kryteriów rekrutacji. Wszelkie kopie dokumentów dołączonych do formularza zgłoszeniowego (dotyczące dodatkowej działalności studenta) muszą zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata do projektu na każdej stronie).

Liczba miejsc jest ograniczona. Do każdego ze szkoleń zostanie zakwalifikowanych 10 osób.Do udziału w projekcie nie może przystąpić osoba korzystająca równocześnie z Programu Erasmus+.

Dokumenty przyjmowane będą w sekretariacie Dziekana Wydziału Sztuki (pokój nr 2), w godz. 07.30-15.30 do dn. 02.11.2021 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: https://drive.google.com/…/1JZ0wEmQF6BAAaVNsysF…/view

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych naborów:Design Thinking – myślenie projektowe:https://drive.google.com/…/1Ur7d…/view…

ABC Przedsiębiorczości: https://drive.google.com/…/1qAF_s0sRhffX93HDaw…/view…

Sztuka prezentacji:https://drive.google.com/…/12VzOi1muQiQ2LKuzGEu…/view…

Regulamin projektu znajduje się pod adresem: https://ws.ujk.edu.pl/…/2020/04/Regulamin-projektu.pdf

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.