Wydział Sztuki UJK

26-10-2021

Uwaga Studenci kierunku Sztuki plastyczne, studiów I stopnia, III roku oraz Wzornictwo, studiów I stopnia, III i IV roku!!! Szansa na zdobycie certyfikatów cenionych na europejskim rynku pracy!!!

Rozpoczyna się rekrutacja do finansowanych ze środków europejskich e-learningowych szkoleń kończących się certyfikatem poświadczającym nabycie kompetencji cyfrowych, wydanym przez Europejską Akademię Certyfikacji Informatycznej w Brukseli!

Szkolenia dotyczą podniesienia kompetencji informatycznych w zakresie stosowania technologii właściwych projektowaniu graficznemu publikacji i serwisów www, grafice multimedialnej, modelowaniu i wizualizacji 2D i 3D. Szkolenia zostaną przeprowadzone w trybie niestacjonarnym, drogą internetową, za pośrednictwem zdalnego systemu nauczania – platformy e-Learning do końca grudnia 2021 r. W systemie zdalnym zostanie przeprowadzona również procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna. Procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna winna sprawdzić uzyskaną wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie stosowania technologii informatycznych (w odniesieniu do zamawianych modułów tematycznych) i zakończyć się nadaniem certyfikatu EITCA Computer Graphics. Szkolenia obejmują 60 godz. zajęć metodą e-learningu w terminie 08.11-31.12.2021 r. z następujących zakresów tematycznych:

• Skład poligraficzny z Adobe In Design (15h): Wykorzystanie technik i technologii informatycznych w tworzeniu i projektowaniu prac artystycznych z zakresu grafiki wydawniczej, składu DTP

• Tworzenie animacji i grafiki interaktywnej z Adobe Flash (15h): Wykorzystanie technik i technologii informatycznych w tworzeniu i projektowaniu prac artystycznych z zakresu animacji i grafiki interaktywnej

• Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver (15 h): Wykorzystanie technik i technologii informatycznych w tworzeniu i projektowaniu prac artystycznych z zakresu projektowania serwisów www.

• Wizualizacja i grafika 3D z AutoCad i SketchUp (15h) Wykorzystanie technik i technologii informatycznych w tworzeniu i projektowaniu prac artystycznych z zakresu modelowania i wizualizacji dwu- i trójwymiarowej.

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie, określonych w Regulaminie projektu kryteriów rekrutacji. Wszelkie kopie dokumentów dołączonych do formularza zgłoszeniowego (dotyczące dodatkowej działalności studenta) muszą zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata do projektu na każdej stronie).

Liczba miejsc jest ograniczona. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 14 osób.

Miejsce składania formularzy zgłoszeniowych: sekretariat Dziekana Wydziału Sztuki (pokój nr 2), Podklasztorna 117 (Kielce) w godz. 07.30-15.30.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 02.11.2021 r. (do godz. 15.30).

Więcej informacji pod linkiem:https://drive.google.com/…/16FUUChKdF9BpLXZLoxi…/view…

Formularz rekrutacyjny do pobrania pod linkiem:https://drive.google.com/…/1NdQQ3XDMd…/view…

Regulamin projektu dostępny jest pod adresem:https://ws.ujk.edu.pl/wp…/uploads/2020/04/Regulamin-1.pdf

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.