Wydział Sztuki UJK

25-10-2021

Uwaga studenci kierunku Sztuki plastyczne, studiów I stopnia II i III roku oraz studiów II stopnia II roku! Szansa na uzyskanie unikatowych kompetencji, cennych na rynku pracy!

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia certyfikowane finansowane ze środków europejskich:

1. Design Thinking – myślenie projektowe (2 dni po 8 godz. = 16 godz.). Szkolenie dotyczy wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze projektowania produktów i usług w oparciu o metody rozwijające myślenie kreatywne i analityczne.
2. Zarządzanie zadaniami w czasie (2 dni po 7 godz. = 14 godz.). Szkolenie dotyczy zarządzania czasem i wdrażania metod w tym zakresie podnoszących własną efektywność.

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie, określonych w Regulaminie projektu kryteriów rekrutacji. Wszelkie kopie dokumentów dołączonych do formularza zgłoszeniowego (dotyczące dodatkowej działalności studenta) muszą zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata do projektu na każdej stronie).

Liczba miejsc jest ograniczona. Do każdego ze szkoleń zostanie zakwalifikowanych 30 osób.

Do udziału w projekcie nie może przystąpić osoba korzystająca równocześnie z Programu Erasmus+.

Dokumenty przyjmowane będą w sekretariacie Dziekana Wydziału Sztuki (pokój nr 2), w godz. 07.30-15.30 do dn. 02.11.2021 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: https://drive.google.com/…/1JZ0wEmQF6BAAaVNsysF…/view…

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych naborów:
Design Thinking – myślenie projektowe: https://drive.google.com/…/1tGkVnY4CsVgi2iNWlcc…/view…

Zarządzanie zadaniami w czasie: https://drive.google.com/…/1FGr9Ed7aGAERgy7eGin…/view…

Regulamin projektu znajduje się pod adresem:https://ws.ujk.edu.pl/…/2020/04/Regulamin-projektu.pdf

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.