Wydział Sztuki UJK

Sprawy socjalne

Informacje o stypendiach znajdują się na stronie UJK: https://www.ujk.edu.pl/stypendia.html

Regulamin świadczeń dla studentów

STYPENDIUM SOCJALNE

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów dostępne są na stronie:
https://www.ujk.edu.pl/stypendium_socjalne.html

STYPENDIUM REKTORA

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium Rektora:
https://www.ujk.edu.pl/stypendium_rektora.html

ZAPOMOGA

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o przyznanie zapomogi: https://www.ujk.edu.pl/zapomoga_-_wykaz_dokumentow.html

STYPENDIUM MINISTRA

https://www.ujk.edu.pl/Stypendia_ministra_studenci.html

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych:
https://www.ujk.edu.pl/stypendium_dla_osob_niepelnosprawnych_-_wykaz_dokumentow.html

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.