Wydział Sztuki UJK

Skład Rady Wydziału

dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK – Dziekan
prof. dr hab. Jerzy Mądrawski – Prodziekan ds. Muzyki
dr Maciej Zdanowicz – Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą
dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK – Dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych
dr Rafał Urbański – Z-ca Dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych do spraw kształcenia
dr Marek Osman – Z-ca Dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych do spraw twórczości artystycznej
dr hab. Andrzej Ślązak – Kierownik Katedry Muzyki
dr Marek Kawiorski – Z-ca Kierownika Katedry Muzyki
dr Katarzyna Lisowska – Z-ca Kierownika Katedry Muzyki do spraw artystycznych i studenckich
mgr Anna Słomka – pracownik niebędący nauczycielem akademickim
Anna Kaleta – przedstawiciel studentów

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.