Wydział Sztuki UJK

Skład Rady Wydziału

dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJKDziekan

dr Maciej Zdanowicz – Prodziekan

prof. dr hab. Jerzy Mądrawski – Prodziekan

dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK – Pełnomocnik rektora ds. Instytutu Sztuk Wizualnych

dr Marek Kawiorski – Z-ca Kierownika Katedry Muzyki

mgr Agnieszka Kacak – pracownik niebędący nauczycielem akademickim

Anna Kaleta – przedstawiciel studentów

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.