Wydział Sztuki UJK

07-10-2020

Rekrutacja 2020 – informacje o uruchomieniu trzeciego naboru

Wydział Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza na studia artystyczne I i II stopnia na kierunkach w obszarze sztuk plastycznych i muzyki: – Edukacji artystycznej w zakresie sztuk muzycznych (studia I i II stopnia), – Sztukach plastycznych (studia I i II stopnia również w formule 40+), – Wzornictwie (studia I stopnia, również w formule 40+) więcej informacji na temat programów studiów, oferowanych zakresów studiów na stronach: www.ws.ujk.edu.pl, www.rekrutacja.ujk.edu.pl oraz szczegółowym informatorze: https://ws.ujk.edu.pl/wp…/uploads/2020/07/Informator.pdf

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dyżuruje codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 pod numerem tel. +41 349 66 53 i adresem mailowym: rekrutacjaws@ujk.edu.pl

Terminarz postępowania rekrutacyjnego w III naborze:

07.10.2020 r. Rozpoczęcie rejestracji
14.10.2020 r. Ostatni dzień rejestracji, wnoszenia opłat rekrutacyjnych, udostępnienia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dokumentacji cyfrowej do sprawdzianu predyspozycji plastycznych/muzycznych
15.10.2020 r. Sprawdziany predyspozycji plastycznych/muzycznych. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez WKR
Komplet dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych na studia przyjmowany będzie w terminie: 16.10.2020 r.

Informator Wydział Sztuki

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.