Wydział Sztuki UJK

Nr rachunku bankowego

Prosimy o wpłacanie wszelkich należności na swoje indywidualne numery rachunków bankowych. Indywidualne numery rachunków bankowych dostępne są w Wirtualnej Uczelni. Zapytania o numery kont można również kierować na adres sztuka@ujk.edu.pl, jak również uzyskać osobiście w dziekanacie.

W przypadku braku swojego indywidualnego numeru rachunku bankowego prosimy o wpłatę na ogólny numer rachunku bankowego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Wydział Sztuki

11 1140 2020 0000 3553 6600 1001

mBANK

Prosimy w tytule wpłaty wpisać: imię i nazwisko, nazwę kierunku, rodzaj oraz typ studiów

np. Jan Kowalski, sztuki plastyczne, I rok II st., studia stacjonarne

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.