Wydział Sztuki UJK

Serdecznie zapraszamy do udziału w module programów stażowych studentów ostatnich semestrów studiów stacjonarnych jednolitych I lub II stopnia na kierunkach: Wzornictwo, Sztuki plastyczne.

STAŻ – 3 miesiące o łącznej liczbie 360 godzin w okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 r. Wymiar stażu obejmuje 360 godzin/zadań stażowych realizowanych w okresie 3 miesięcy i musi obejmować min. 20 godzin/zadań stażowych wykonywanych w tygodniu. Stażyści odbywający staż otrzymują stypendium stażowe w wysokości brutto brutto: 23,77zł za godzinę zadania stażowego. Istnieje także możliwość otrzymywania refundacji kosztów dojazdów na staż i zakwaterowania w przypadku staży zamiejscowych, w przypadku spełnienia określonych w projekcie warunków. Programy stażowe pozwalają nie tylko podnieść kompetencje poszukiwane przez pracodawców wśród kandydatów do pracy, ale niejednokrotnie umożliwiają zatrudnienie bezpośrednio po odbyciu stażu. Studenci sami mogą wybierać pracodawców lub są kierowani do najbardziej atrakcyjnych firm, urzędów, instytucji publicznych bądź prywatnych.

Student otrzymuje:
możliwość zdobycia doświadczenia,
możliwość wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia,
zwiększenie szansy na zatrudnienie,
stypendium stażowe,
refundację kosztów dojazdu na staż oraz zakwaterowania (w przypadku staży zamiejscowych)

Staż to nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z Realizatorem Stażu. Celem stażu jest wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia studentów z myślą o zwiększeniu ich szans na zatrudnienie. Szczegółowe informacje dot. realizowanego Projektu zawiera regulamin.

Dokumenty przyjmowane będą drogą elektroniczną do 04.06.2021 r. (do godziny 15:30) na adres: justyna.pikulska@ujk.edu.pl
W tytule maila proszę odpowiednio wpisać: tytuł szkolenia_imię i nazwisko_kierunek_zgłoszenie Staże

formularz zgłoszeniowy

regulamin

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.