Wydział Sztuki UJK

KSIĘGA PROCEDUR

WSZJK-WS/1Procedura dyplomowania

WSZJK-WS/2 Procedura weryfikacji efektów uczenia się

WSZJK-WS/3 Procedura hospitacji

WSZJK-WS/4 Procedura udostępniania informacji publicznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Regulamin dyplomowania

Karta recenzji pracy dyplomowej

WSZJK-WS_5_Procedura obsługi toku studiów

WSZJK-WS-6_Procedura organizacji i przebiegu praktyk

WSZJK-WS-7_Procedura zapisów na przedmioty wybieralne

Logo UJK Wydziału Sztuki

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.