Wydział Sztuki UJK

Kontakt

Dziekan Wydziału
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK
dziekanws@ujk.edu.pl
tel. 41 349 66 77


Prodziekan ds kształcenia i współpracy z zagranicą
dr Maciej Zdanowicz
maciej.zdanowicz@ujk.edu.pl
tel. +48 41 349 66 56
Godziny i dni dyżurów:
środa: 10.00-11.30, pok. 3
czwartek: 11.30-13.00 ,pok. 3

Prodziekan ds muzyki
prof. dr hab. Jerzy Mądrawski
jerzy.madrawski@ujk.edu.pl
tel. +48 41 349 68 57

Sekretariat Dziekana
dziekanws@ujk.edu.pl
mgr Anna Słomka
pokój 2
tel. 041 349 66 90
tel. 041 349 66 51

DZIEKANAT WYDZIAŁU SZTUKI
ul. Podklasztorna 117, 25-717 Kielce
e-mail: sztuka@ujk.edu.pl

mgr Barbara Migaszewska-Jedynak
Tel.: 041 349 66 86
bmigaszewska@ujk.edu.pl

mgr Aleksandra Czwartos
Tel.: 041 349 66 66
aleksandra.czwartos@ujk.edu.pl

mgr inż. Anna Krajcarz
Tel.: 041 349 66 84
Anna.Krajcarz@ujk.edu.pl

mgr Jan Padusiński
Tel.: 041 349 66 80
jan.padusinski@ujk.edu.pl

SEKRETARIAT KATEDRY MUZYKI
tel. 41 349 68 50
e-mail: imuz@ujk.edu.pl
mgr Agnieszka Kacak
akacak@ujk.edu.pl

SEKRETARIAT INSTYTUTU SZTUK WIZUALNYCH
tel. 41 349 66 51
e-mail: iep@ujk.edu.pl
mgr Ewa Starz
ewa.starz@ujk.edu.pl

Informatyk
Damian Szabra
Tel.: 41 349 66 67
e-mail: damian.szabra@ujk.edu.pl

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.