Wydział Sztuki UJK

24-05-2021

Komunikat Dziekana Wydziału w sprawie zaliczeń i egzaminów sesji letniej roku akademickiego 2020/2021

W nawiązaniu do pisma Sekretarza Stanu Wojciecha Murdzka z dnia 28 kwietnia 2021 r informuję,
że zajęcia prowadzone na Uczelni (…) nie są zgromadzeniami, imprezami, zebraniami czy spotkaniami
w rozumieniu przepisów i tym samym nie podlegają ograniczeniom określonym w przepisach. (…) Uczelnia może prowadzić zajęcia, których charakter powoduje, że nie mogą być realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz te przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia (…).

Zajęcia na Wydziale Sztuki prowadzone są do końca roku akademickiego 2020/2021 w systemie hybrydowym, a  zaliczenia i egzaminy w sesji letniej powinny odbywać się stacjonarnie tak, aby zapewnić rzetelną weryfikację efektów uczenia się z bezwzględnym zachowaniem zasad dotyczących ochrony zdrowia w okresie pandemii.

Egzaminy planowane w sesji letniej, zgodnie z Regulaminem studiów, należy zaplanować na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem, a informację o nich podać do publicznej wiadomości za pośrednictwem zastępcy dyrektora instytutu i zastępcy kierownika katedry do spraw kształcenia.

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.