Wydział Sztuki UJK

Harmonogram spotkań WKK

•22 luty 2021 r., godz. 18.00, MS Teams
•25 marca 2021 r., godz. 18.00, MS Teams
•27 kwietnia 2021 r., godz. 18.00, MS Teams
•13 maja 2021 r., godz. 18.00, MS Teams
•10 czerwca 2021 r., godz. 18.00, MS Teams
•16 września 2021 r., godz. 18.00, MS Teams

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.