Wydział Sztuki UJK

01-10-2021

Godziny rektorskie

Szanowni Państwo,
w związku z uroczystą inauguracją nowego roku akademickiego oraz organizacją Świętokrzyskiego Festiwalu Nauki JM Rektor UJK ogłosił 4 oraz 11 października 2021 r. dniami rektorskimi (wolnymi od zajęć dydaktycznych).

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.