Wydział Sztuki - Rada Wydziału Sztuki

Rada Wydziału Sztuki

Kadencja 2020/2024

dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJKDziekan
prof. dr hab. Jerzy Mądrawski Prodziekan ds. Muzyki
dr Maciej Zdanowicz Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą
dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK Dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych
dr Rafał Urbański Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia
dr Marek Osman Z-ca Dyrektora ds. Twórczości Artystycznej
dr hab. Andrzej Ślązak, prof. UJKKierownik Katedry Muzyki
dr hab. Ewa Robak, prof. UJK Z-ca Kierownika ds. Artystycznych i Studenckich
dr Katarzyna Lisowska Z-ca Kierownika Katedry Muzyki ds. Kształcenia
mgr Barbara Migaszewska-Jedynak pracownik niebędący nauczycielem akademickim (powołany przez Dziekana)
Skip to content