Wydział Sztuki UJK

15-04-2021

Dni Jakości Kształcenia 2021 odbędą się zdalnie

Hasło przewodnie DJK w UJK 2021: „Zdolni! Zdalni! Niebanalni!”

Program Dni Jakości Kształcenia w UJK 26-27 kwietnia 2021 r.

Link do otwartego wydarzenia na poziomie Wydziałowym

Seminarium Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia nt. Jakość kształcenia w obszarze sztuki. W jego ramach odbędą się:

10.00 – 10.30 Wystąpienie przewodniczącego WKK nt. Prezentacja Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Sztuki /prowadzący: dr Maciej Zdanowicz/

10.30 – 11.00 Wystąpienie z-cy dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych ds. kształcenia nt. Dobre praktyki w obszarze kształcenia w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki /prowadzący: dr Rafał Urbański/

11.00 – 11.30 Wystąpienie z-cy kierownika Katedry Muzyki ds. kształcenia nt. Dobre praktyki w obszarze kształcenia w dyscyplinie sztuki muzyczne /prowadzący: dr Marek Kawiorski/

11.30 – 11.45 PRZERWA

11.45 – 12.30 Wymiana międzynarodowa na kierunkach artystycznych – relacje stypendystów programu Erasmus+ /prowadzący: dr Maciej Zdanowicz/

12.30 – 13.00 Prezentacje dorobku artystycznego studentów stypendystów MNiSW z Wydziału Sztuki /prowadzący: dr Marek Osman/

Dni jakości kształcenia 26-27 kwietnia 2021r.
Laptop i głowa człowieka podłączona do WiFi.

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.