Wydział Sztuki UJK

25-07-2021

Ankietyzacja. Daj nam znać, co myślisz o UJK!

Zapraszamy do udziału w ankietyzacji dotyczącej jakości kształcenia na naszej Uczelni. Wśród respondentów zostaną rozlosowane nagrody. Wyniki kwestionariuszy posłużą doskonaleniu procesu kształcenia. Ankietyzacja trwa od 28 czerwca do 28 sierpnia.

Kolejny raz serdecznie zapraszamy całą społeczność akademicką do wzięcia aktywnego udziału w ankietyzacji dotyczącej jakości kształcenia w naszej Uczelni. Ankiety można wypełniać w terminie: 28 czerwca – 28 sierpniaw zależności od ankiety – poprzez Wirtualną Uczelnię i online (wyślemy odpowiedni link/linki na Państwa e-mail).

Znów będzie można ocenić nauczycieli akademickich (w zakresie wypełniania przez nich obowiązków dydaktycznych) oraz same zajęcia dydaktyczne. Chcemy też poznać Państwa opinie na temat jakości zajęć zdalnych. Dodatkowo pragniemy również poznać opinie naszych przyszłych absolwentów na temat realizowanego przez UJK kształcenia na danym kierunku studiów. Bardzo liczymy też na wszelkie Państwa uwagi i spostrzeżenia. Dzięki nim jesteśmy w stanie wskazać wysoko oceniane aspekty kształcenia, a także poprawić zgłaszane kwestie.

Dzięki aktywnemu udziałowi w ankietyzacji możliwe będzie poznanie Państwa opinii na temat wybranych aspektów procesu kształcenia. Zapewniamy pełną anonimowość ankiet – ich wyniki będą gromadzone i prezentowane tylko w postaci zbiorczych zestawień, niepozwalających na identyfikację pojedynczych respondentów. Ponadto, wyniki te (po prezentacji władzom Uczelni i wydziałów) posłużą doskonaleniu procesu kształcenia. Dbamy o jego wysoką jakość, liczymy więc na  to, że wskażecie nam Państwo, jakie aspekty kształcenia cenicie, a jakie sugerowalibyście poprawić. Chcemy to wiedzieć, by dostosować się do Państwa potrzeb i oczekiwań…

Dlaczego jeszcze warto się zaangażować? Otóż, wśród respondentów wydziału/filii, najbardziej aktywnego w ankietyzacji, drugi już raz, zostaną rozlosowane karty podarunkowe na zakupy.

Komunikaty i ogłoszenia
Więcej ogłoszeń
Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.